Διαχείριση

Όσα πρέπει να γνωρίζεις για το κοινόχρηστο ρεύμα πολυκατοικίας!

Όσα πρέπει να γνωρίζεις για το κοινόχρηστο ρεύμα πολυκατοικίας!
Το κοινόχρηστο ρεύμα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας σε πολυκατοικίες και άλλα κτίρια με κοινόχρηστους χώρους. Χρησιμοποιείται για πλήθος λειτουργιών, από τον φωτισμό και το ασανσέρ έως τη θέρμανση, την ψύξη και τα συστήματα ασφαλείας. Γι’ αυτό, η κατανόηση του τρόπου υπολογισμού, τιμολόγησης και διαχείρισης του κοινόχρηστου ρεύματος είναι απαραίτητη για κάθε ένοικο.


Πώς υπολογίζεται το κοινόχρηστο ηλεκτρικό ρεύμα;
Ο υπολογισμός του κοινόχρηστου ρεύματος στις πολυκατοικίες βασίζεται συνήθως στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στους κοινόχρηστους χώρους κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης περιόδου. Αυτό περιλαμβάνει την ηλεκτρική ενέργεια που χρησιμοποιείται για τον φωτισμό των κοινόχρηστων χώρων, όπως τα κλιμακοστάσια, οι διάδρομοι, οι χώροι στάθμευσης και οι χώροι αναψυχής. Περιλαμβάνει επίσης την ενέργεια που απαιτείται για τη θέρμανση, την ψύξη και τη λειτουργία των ανελκυστήρων και άλλων κοινόχρηστων εγκαταστάσεων.

Για τον προσδιορισμό του μεριδίου κάθε ενοίκου στο λογαριασμό ηλεκτρικής ενέργειας, η συνολική κατανάλωση κατανέμεται μεταξύ των επιμέρους μονάδων όπως προβλέπεται στο καταστατικό της πολυκατοικίας. Η μέθοδος αυτή μπορεί να περιλαμβάνει την ισοκατανομή της κατανάλωσης μεταξύ όλων των μονάδων ή να λαμβάνει υπόψη παράγοντες όπως το μέγεθος κάθε μονάδας ή τον αριθμό των ενοίκων.Τιμολόγηση και πληρωμή
Οι κοινόχρηστοι λογαριασμοί αποστέλλονται συνήθως σε κάθε κάτοικο σε μηνιαία ή τριμηνιαία βάση, μέσα σε αυτές τις χρεώσεις συνήθως συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα για το κοινόχρηστο ηλεκτρικό. Ο λογαριασμός πρέπει να αναφέρει σαφώς την ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται από τους κοινόχρηστους χώρους και το αντίστοιχο κόστος ανά μονάδα. Οι κάτοικοι είναι υπεύθυνοι για την έγκαιρη πληρωμή του μεριδίου τους στο λογαριασμό, ώστε να αποφεύγονται τυχόν πρόστιμα καθυστέρησης πληρωμής.Ο λογαριασμός του κοινού ηλεκτρικού ρεύματος μπορεί να πληρωθεί:Διακοπή του κοινόχρηστου ηλεκτρικού ρεύματος
Σε ορισμένες περιπτώσεις, το κοινόχρηστο ρεύμα μπορεί να αποσυνδεθεί λόγω μη πληρωμής ή για άλλους λόγους. Όταν διακόπτεται το κοινόχρηστο ηλεκτρικό ρεύμα, επηρεάζει όλους τους κατοίκους και μπορεί να προκαλέσει ταλαιπωρία και δυσφορία. Είναι σημαντικό για τους κατοίκους να κατανοήσουν τις συνθήκες υπό τις οποίες μπορεί να αποσυνδεθεί το κοινόχρηστο ηλεκτρικό ρεύμα και τα βήματα που απαιτούνται για την επανασύνδεση. 

Συνήθως, το κοινόχρηστο ηλεκτρικό ρεύμα μπορεί να αποσυνδεθεί εάν υπάρχουν ανεξόφλητοι λογαριασμοί ή εάν υπάρχουν προβλήματα ασφαλείας, όπως ελαττωματικές καλωδιώσεις ή ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Η διαδικασία αποσύνδεσης πραγματοποιείται συνήθως από την εταιρεία ρεύματος ή την εταιρεία διαχείρισης ακινήτων σε συντονισμό με τον τοπικό πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας. 

Σε περίπτωση κοινής αποσύνδεσης του ηλεκτρικού ρεύματος, οι κάτοικοι θα πρέπει να επικοινωνήσουν αμέσως με την διαχείριση για την επίλυση του ζητήματος. Η σαφής επικοινωνία και η άμεση πληρωμή των ανεξόφλητων λογαριασμών είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της έγκαιρης επανασύνδεσης του κοινόχρηστου ηλεκτρικού ρεύματος. Αλλαγή παρόχων για κοινόχρηστο ρεύμα
Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι κάτοικοι μπορεί να θέλουν να αλλάξουν πάροχο στην πολυκατοικία τους. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε παράγοντες όπως η καλύτερη τιμολόγηση, η βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών, η αλλαγή τιμολογίων ή η επιθυμία να μειωθεί η συνολική κατανάλωση ενέργειας

Για να αλλάξουν πάροχο, οι κάτοικοι πρέπει να ακολουθήσουν μια συγκεκριμένη διαδικασία που περιγράφεται από τον τρέχοντα πάροχο. Μπορεί να περιλαμβάνει την παροχή ειδοποίησης εντός καθορισμένου χρονικού πλαισίου και την απόκτηση των απαραίτητων εγγράφων, όπως ο αριθμός φορολογικού μητρώου του κτιρίου

Οι κάτοικοι θα πρέπει να ερευνήσουν τις επιλογές τους και να συγκρίνουν τις τιμές, τους όρους και τις προϋποθέσεις προτού λάβουν μια απόφαση. Είναι σημαντικό να γίνει μία πρόσκληση σε γενική συνέλευση όλων των ενοίκων, ώστε να εξεταστεί ο αντίκτυπος της αλλαγής στο συνολικό κοινόχρηστο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας και η ευκολία της διαδικασίας μετάβασης. Η σημασία του αριθμού φορολογικού μητρώου του κτιρίου
Όταν πρόκειται για κοινόχρηστη ηλεκτρική ενέργεια, ο αριθμός φορολογικού μητρώου του κτιρίου παίζει σημαντικό ρόλο. Οι οφειλές που σχετίζονται με το κοινόχρηστο ηλεκτρικό ρεύμα συχνά συνδέονται με τον αριθμό φορολογικού μητρώου του κτιρίου και όχι με μεμονωμένους κατοίκους. Αυτό σημαίνει ότι εάν υπάρχουν ανεξόφλητες οφειλές, αυτές μπορεί να ακολουθήσουν το κτίριο και ενδεχομένως να επηρεάσουν όλους τους ενοίκους, ακόμη και αν δεν ήταν υπεύθυνοι για τους απλήρωτους λογαριασμούς.

Για να αποφευχθούν τυχόν επιπλοκές, είναι σημαντικό για τους κατοίκους να διασφαλίσουν ότι ο αριθμός φορολογικού μητρώου του κτιρίου έχει καταχωρηθεί με ακρίβεια και χρησιμοποιείται για σκοπούς χρέωσης του κοινόχρηστου ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτό συμβάλλει στη διατήρηση της υπευθυνότητας και αποτρέπει το βάρος των απλήρωτων οφειλών να πέσει αποκλειστικά σε μεμονωμένους κατοίκους.Στρατηγικές για τη μείωση της κοινής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας
Η μείωση της κοινής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας δεν είναι μόνο επωφελής για το περιβάλλον, αλλά συμβάλλει επίσης στη μείωση του συνολικού κόστους των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας για τους κατοίκους. Ακολουθούν ορισμένες στρατηγικές που μπορούν να εφαρμοστούν για την επίτευξη ενεργειακής απόδοσης στις πολυκατοικίες:

  • Ενεργειακά αποδοτικός φωτισμός: Αντικαταστήστε τους παραδοσιακούς λαμπτήρες με εναλλακτικούς ενεργειακά αποδοτικούς λαμπτήρες, όπως οι λαμπτήρες LED, οι οποίοι καταναλώνουν λιγότερη ηλεκτρική ενέργεια και έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

  • Έξυπνοι θερμοστάτες: Εγκαταστήστε προγραμματιζόμενους θερμοστάτες ή έξυπνους θερμοστάτες που επιτρέπουν στους ενοίκους να ελέγχουν και να προγραμματίζουν τις ρυθμίσεις της θερμοκρασίας στους κοινόχρηστους χώρους, εξασφαλίζοντας τη βέλτιστη χρήση ενέργειας.

  • Αισθητήρες κίνησης και χρονοδιακόπτες: Εγκαταστήστε αισθητήρες κίνησης ή χρονοδιακόπτες σε χώρους με λιγότερο συχνή χρήση, όπως διαδρόμους ή κλιμακοστάσια, για να ανάβουν και να σβήνουν αυτόματα τα φώτα όταν χρειάζεται.

  • Μόνωση και στεγανοποίηση: Εξασφαλίστε την κατάλληλη μόνωση και στεγανοποίηση του κτιρίου για την ελαχιστοποίηση της απώλειας θερμότητας, μειώνοντας την ανάγκη για υπερβολική θέρμανση ή ψύξη.

  • Εκπαιδευτικές εκστρατείες: Διεξάγετε εκστρατείες ευαισθητοποίησης και παρέχετε εκπαιδευτικό υλικό στους κατοίκους σχετικά με τις πρακτικές εξοικονόμησης ενέργειας, ενθαρρύνοντάς τους να υιοθετήσουν ενεργειακά αποδοτικές συνήθειες. 


 Με την εφαρμογή αυτών των στρατηγικών, οι πολυκατοικίες μπορούν να μειώσουν σημαντικά την κοινή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση κόστους για τους κατοίκους και θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον. κοινοχρηστο-ρευμα2
κοινοχρηστο-ρευμα3

Σχέτικα άρθρα

Απρ 01, 2024 Διαχείριση
Κατοικίδια σε διαμέρισμα: Τι ισχύει σύμφωνα με τον νέο νόμο;

Κατοικίδια σε διαμέρισμα: Τι ισχύει σύμφωνα με τον νέο νόμο;

Έχεις στα άμεσά σου σχέδια να φέρεις ένα νέο κατοικίδιο στο σπίτι. Ίσως θέλεις να αλλάξεις σπίτι και ο μικρός πιστός σου φίλος προφανώς να σε ακολουθήσει. Τα προβλήματα ξεκινούν όμως όταν οι ιδιοκτήτες σε ρωτούν αν έχεις κατοικίδιο, οι αγγελίες αναγράφουν «όχι κατοικίδια» και εσύ τελικά δεν ξέρεις τι ισχύει και τι όχι. Δεν θα ήταν όλα πιο εύκολα αν γνώριζες τον νόμο για τα κατοικίδια στις πολυκατοικίες; Σε μία πρόταση, σου υποσχόμαστε ότι θα ακούσεις αυτό που περιμένεις. Οι μικροί μας φίλοι είναι μέλη της οικογένειάς μας και σαφώς κανένας νόμος δεν απαγορεύει τη συμβίωσή τους μαζί σου, ακόμα κι αν είσαι σε διαμέρισμα. Ωστόσο, υπάρχουν κάποια σημεία που πρέπει να προσέξεις, για να είναι αυτή η συμβίωση προσιτή προς όλους γιατί όντως υφίστανται κάποιοι περιορισμοί για τα διαμερίσματα. Ο νέος νόμος 4830/2021 (ΦΕΚ Α 15/02.02.2021) έφερε σημαντικές αλλαγές σχετικά με τη διατήρηση κατοικίδιων ζώων σε πολυκατοικίες. Πριν ίσχυαν πιθανώς περιορισμοί που αναγράφονταν στον κανονισμό της πολυκατοικίας σας, οι οποίοι τώρα μπορεί να μην ισχύουν. Ας δούμε αναλυτικά τι λέει ο νέος νόμος. 1) Περιορισμός στον αριθμό Σύμφωνα με το άρθρο 15 του νόμου, επιτρέπεται η διατήρηση ζώων συντροφιάς σε κάθε κατοικία, με την προϋπόθεση ότι θα βρίσκονται μέσα στο διαμέρισμα και όχι μόνιμα σε μπαλκόνια ή αυλές. Ωστόσο, ο κανονισμός της πολυκατοικίας μπορεί να θέσει περιορισμό στον μέγιστο αριθμό κατοικιδίων ανά διαμέρισμα, έως και τρία (3). Κάθε αλλαγή στον κανονισμό ισχύει μόνο μετά από δώδεκα (12) μήνες από την ψήφισή της στη Γενική Συνέλευση της πολυκατοικίας. 2) Περιορισμός για τους κοινόχρηστους χώρους Τα κατοικίδιά σου σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να ζουν μόνιμα στη βεράντα σου ή στους ανοιχτούς χώρους του διαμερίσματός σου. Ο νόμος ορίζει ότι τα κατοικίδια διαμένουν στο ίδιο διαμέρισμα με τον ιδιοκτήτη τους και μόνο με ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των ιδιοκτητών, σε κοινόχρηστους χώρους της πολυκατοικίας όπως στην πυλωτή, στον κήπο, στον ακάλυπτο ή στην ταράτσα. Υποχρεώσεις: Κανόνες ευζωίας, υγειονομικές διατάξεις, κοινή ησυχία 3) Διατήρησε τα επίσημα στοιχεία του κατοικίδιού σου Το κατοικίδιό σου ζει επίσημα στο σπίτι σου και πρέπει να το θεωρείς και επίσημα μέλος της οικογένειάς σου. Όταν πρόκειται για σκύλους και γάτες, φρόντισε να έχουν σημανθεί, να έχουν καταγραφεί και διατήρησε επικαιροποιημένα τα στοιχεία τους στο ΕΜΖΣ όπως και το ηλεκτρονικό τους βιβλιάριο. Όλα τα παραπάνω προϋποθέτουν την τήρηση των κανόνων ευζωίας των ζώων, των υγειονομικών αλλά και των αστυνομικών διατάξεων περί κοινής ησυχίας. Γι’ αυτό, σεβόμαστε και αγαπάμε τους μικρούς μας φίλους και προσπαθούμε να τους προσφέρουμε ένα ήρεμο και φιλόξενο περιβάλλον για τη ζωή τους.

Δεκ 10, 2022 Διαχείριση
Ιδέες για χριστουγεννιάτικο στολισμό πολυκατοικίας

Ιδέες για χριστουγεννιάτικο στολισμό πολυκατοικίας

Το ξέρουμε ότι για πολλούς τα Χριστούγεννα είναι η πιο όμορφη και λαμπερή εποχή του χρόνου. Και δεν έχουν άδικο! Όλα γίνονται πιο φωτεινά και λιγότερο μονότονα. Χρώμα, λάμψη και λίγη μαγεία παντού. Ακόμα και μία σύντομη βόλτα γίνεται αξέχαστη σε μία όμορφα στολισμένη γειτονιά. Το πρόβλημα ξεκινά όταν το παρακάνουμε λίγο. Έως πολύ. Αμέτρητα λαμπάκια, πολύχρωμοι στολισμοί, Άγιοι Βασίληδες που κρέμονται από μπαλκόνια και πολλά άλλα στολίδια μικρά ή μεγάλα που φιλοξενούνται στις προσόψεις ή στα μπαλκόνια των πολυκατοικιών. Τις φετινές γιορτές, επίσης, δεν μπορείς να μη θαυμάσεις τα λαμπάκια χωρίς να περάσει απ’ το μυαλό σου ο λογαριασμός του ρεύματος. Ακολούθησε μερικές συμβουλές μας για να στολίσεις όμορφα το σπίτι ή την πολυκατοικία σου χωρίς υπερβολές ή φουσκωμένους λογαριασμούς ρεύματος! Διάλεξε 1 -και μόνο ένα- χρώμα Η αγορά της χριστουγεννιάτικης διακόσμησης κάθε χρόνο εξελίσσεται. Αμέτρητα καινούργια στολίδια, νέοι τρόποι στολισμού και ιδέες μπορούν να σε ωθήσουν σε μία έκρηξη υπερκαταναλωτισμού γιατί απλά δεν ξέρεις τι να πρωτοδιαλέξεις. “Μα είναι όλα τόσο ωραία!” λες από μέσα σου. Όσο δύσκολο κι αν σου φαίνεται, η συμβουλή μας είναι να διαλέξεις ένα μόνο χρώμα και να επιμείνεις σε αυτό. Για παράδειγμα, το κόκκινο, το χρυσό ή το ασημί μπορεί να σε βοηθήσει να κάνεις ένα ξεσκαρτάρισμα τελικά στο τι θα ψωνίσεις ή όχι αλλά και να έχεις μία ομοιομορφία στον στολισμό σου. Επιχείρηση λαμπάκια! Τα λαμπάκια είναι το πιο κλασικό στολίδι σε εξωτερικά ή εσωτερικά σημεία του σπιτιού. Διατίθενται σε διάφορες επιλογές κυρίως όμως σε θερμό ή ψυχρό τόνο αλλά και σε πολύχρωμο. Αν κάποια από τα λαμπάκια σου έχουν καεί ή τα έβγαλες απ’ την κούτα και πρέπει να τα ξεμπλέξεις με τις ώρες, τότε ίσως είναι ευκαιρία να αγοράσεις τα πιο οικονομικά led λαμπάκια που κυκλοφορούν στην αγορά. Πριν πεις ότι σε βάζουμε σε έξοδα σκέψου ότι τα led λαμπάκια έχουν έως και τη μισή κατανάλωση από τα παραδοσιακά που ίσως έχεις χρόνια στην κατοχή σου. Αν βρίσκεσαι σε πολυκατοικία και ξέρεις ότι οι περισσότεροι θα στολίσετε με λαμπάκια τα μπαλκόνια σας μπορείς να συνεννοηθείς με τους γείτονές σου ώστε όταν τα ανάβετε να τα βάλετε σε σταθερό πρόγραμμα που δεν αναβοσβήνουν ή κάνουν περίεργες «χορογραφίες» για να έχετε μια ομοιομορφία ακόμα και αν δεν είναι όλα στην ίδια απόχρωση. Είσοδος πολυκατοικίας Στην ουσία δεν χρειάζονται πολλά για να μπεις στο mood των Χριστουγέννων. Ένα στεφάνι στην πόρτα, ένα αλεξανδρινό σε γλάστρα για την είσοδο της πολυκατοικίας ή κάποια διακριτικό κόκκινα elements όπως μερικοί φιόγκοι ή γκι μπορούν να δώσουν έναν χριστουγεννιάτικο τόνο στην πολυκατοικία χωρίς υπερβολές. Μην ξεχνάς τη σκάλα Η σκάλα της πολυκατοικίας εσωτερικά και εξωτερικά είναι ένα ωραίο σημείο που μπορείς να δώσεις χριστουγεννιάτικες νότες. Μία πρασινάδα ή κάποια στολίδια ανά όροφο είναι μια ωραία ιδέα που δίνει μία ωραία ατμόσφαιρα σε κάθε γωνιά. Ούτως ή άλλως, οι επισκέπτες σου δεν θα φτάσουν μόνο μέχρι την είσοδο! Eco-friendly Christmas Αν είστε μία πολυκατοικία που είστε πιο ευαισθητοποιημένοι για το περιβάλλον μπορείτε να διαλέξετε μία πιο eco-friendly διακόσμηση. Γι’ αυτό μπορείτε από φέτος να αποφύγετε το πλαστικό ή ό,τι καταναλώνει ρεύμα χωρίς να χάσετε τίποτα από τη μαγεία των Χριστουγέννων. Προσθέστε περισσότερο ξύλο με διακοσμητικά που υπάρχουν στην αγορά ή δώστε την ευκαιρία στα παιδιά της πολυκατοικίας να ξεδιπλώσουν τη δημιουργικότητά τους και να φτιάξουν τις δικές τους χειροτεχνίες με ζωγραφιές, κάρτες ή στολίδια από απλά υλικά. Σίγουρα θα το λατρέψουν όπως και εσείς! Επίσης τίποτα δεν είναι πιο φυσικό από τα λουλούδια! Μερικά χριστουγεννιάτικα φυτά που θα βρεις σε αφθονία στα τοπικά καταστήματα θα δώσουν μία ζεστασιά στον χώρο. Αρκεί έστω ένας κάτοικος να τα περιποιείται όπως τους αξίζει!

Νοε 25, 2022 Διαχείριση
Κοινόχρηστα: Τι περιλαμβάνουν και ποιος πληρώνει τι;

Κοινόχρηστα: Τι περιλαμβάνουν και ποιος πληρώνει τι;

Από τη στιγμή που διαμένεις σε ένα σπίτι, ξέρεις ότι στα πάγια έξοδά σου προστίθενται τα κοινόχρηστα της πολυκατοικίας. Η έκδοση κοινοχρήστων γίνεται σε μηνιαία βάση και σε κάθε διαμέρισμα αναλογεί διαφορετικό ποσοστό των εξόδων. Σε αυτό το άρθρο, θα μάθεις ό,τι χρειάζεται να ξέρεις γύρω από τα κοινόχρηστα της πολυκατοικίας σου, για να είσαι πλήρως ενημερωμένος για την όλη διαδικασία και τη σωστή καταβολή τους. Τι πληρώνουμε στα κοινόχρηστα; Τα κοινόχρηστα είναι το σύνολο των δαπανών που αφορούν εργασίες συντήρησης και επισκευής κοινόχρηστων χώρων και μηχανημάτων. Τα κοινόχρηστα έξοδα συνήθως περιλαμβάνουν: κοινόχρηστο λογαριασμό ρεύματος, καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων, κοινόχρηστο λογαριασμό νερού, εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης κ.α. Ο υπεύθυνος για την έκδοση κοινοχρήστων είναι ο διαχειριστής που οφείλει να συγκεντρώνει τα έξοδα μαζί με τις νόμιμες αποδείξεις τους, αναλαμβάνει τον υπολογισμό, τη μηχανογράφηση και τον σωστό καταμερισμό τους σύμφωνα με τον κανονισμό της πολυκατοικίας και τελικά να διαμοιράσει τα ειδοποιητήρια σε ενοικιαστές και ιδιοκτήτες ώστε να εξοφληθεί η μηνιαία τους οφειλή. Πώς κατανέμονται τα ποσά των κοινόχρηστων δαπανών; Κάθε διαμέρισμα (ιδιοκτησία) έχει και το δικό του ποσοστό, που του αναλογεί στη χρήση των κοινόχρηστων παροχών και αυτό ορίζεται από τον κανονισμό της συνιδιοκτησίας. Κάθε έξοδο κατηγοριοποιείται βάση του είδους του. Η καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων ανήκει στην κατηγορία «Κοινοχρήστων», ενώ η συντήρηση του ασανσέρ στην κατηγορία ποσοστών που αφορούν δαπάνες του «Ανελκυστήρα», ενώ δαπάνες συντήρησης θέρμανσης με τα αντίστοιχα ποσοστά «Θέρμανσης». Αυτές οι τρείς είναι οι βασικές κατηγορίες χιλιοστών και ορίζονται από την κατανομή χιλιοστών του μηχανικού και περιλαμβάνονται στον κανονισμό της πολυκατοικίας. Σε κάποιες περιπτώσεις με ιδιαιτερότητες κάποιες πολυκατοικίες μπορεί να διατηρούν περισσότερες κατηγορίες ποσοστών. Κάθε δαπάνη, λοιπόν, διαμοιράζεται ανάλογα την κατηγορία στα διαμερίσματα και αφορά τον ένοικο ή τον ιδιοκτήτη. Τα ποσοστά (ή χιλιοστά) ανάλογα την κατηγορία έχουν υπολογιστεί με βάση χαρακτηριστικά, όπως το εμβαδόν για τα χιλιοστά «Κοινοχρήστων», ο όροφος για τα χιλιοστά «Ανελκυστήρα» και ο όγκος του διαμερίσματος σε συνδυασμό με τις απώλειες του για αυτά τις θέρμανσης. Τα χιλιοστά συμμετοχής είναι απαραίτητα για να υπολογιστούν τα κοινόχρηστα της πολυκατοικίας. Πότε πληρώνει ο ενοικιαστής ή ο ιδιοκτήτης; Οι ενοικιαστές έχουν την υποχρέωση να καλύπτουν τις τακτικές δαπάνες κοινοχρήστων, που αιτία έχουν την καθημερινή χρήση ή φθορά λόγω αυτής, όποτε εκδίδονται. Στις δαπάνες αυτές εντάσσονται οι λογαριασμοί κοινόχρηστου ρεύματος, ύδατος, η καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων, συντήρηση του ανελκυστήρα, η αλλαγή μιας καμένης λάμπας κ.α. Οι δαπάνες ιδιοκτητών συνήθως αφορούν μεγαλύτερα έργα ή επισκευές όπως αλλαγή κάθετης σωλήνας αποχέτευσης, βάψιμο πρόσοψης πολυκατοικίας κλπ. Σε ένα πιο ξεκάθαρο παράδειγμα, θα λέγαμε ότι ο ιδιοκτήτης οφείλει να καλύψει την αντικατάσταση ενός κοινόχρηστου σωλήνα αποχέτευσης αλλά όχι την απόφραξη της αποχέτευσης λόγω τακτικής χρήσης. Αυτές πρέπει να διαχωρίζονται εμφανώς στο ειδοποιητήριο. Αυτές έχει υποχρέωση να τις ζητήσει από τον ιδιοκτήτη ο διαχειριστής ενώ συνήθης τακτική αποτελεί η καταβολή τους από τον ένοικο και στην συνέχεια η αφαίρεσή τους από την καταβολή του ενοικίου. Το τελευταίο όμως αποτελεί προϊόν συμφωνίας με τον ιδιοκτήτη. Τέλος είναι σημαντικό να σημειωθεί πως η ευθύνη αποπληρωμής των κοινοχρήστων του διαμερίσματος βαραίνει τον ιδιοκτήτη. Τι γίνεται αν κάποιος δεν πληρώνει; Ένα από τα καθήκοντα του διαχειριστή είναι και η είσπραξη των κοινοχρήστων. Και επειδή οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς γείτονες, ένας διαχειριστής πρέπει να φροντίζει να έχει πάντα διαφανείς και αιτιολογημένες δαπάνες. Κάθε απορία πρέπει να επιλύεται άμεσα και πειστικά, με σκοπό την ομαλή διαδικασία κατανομής και εξόφλησης των δαπανών. Ο διαχειριστής πρέπει να είναι το πρόσωπο εμπιστοσύνης σε μία πολυκατοικία αλλά να μπορεί να γίνει επίμονος όταν πρόκειται για την έγκαιρη κάλυψη των δαπανών. Αν παρ' όλα αυτά κάποιο από τα διαμερίσματα αρνείται την εξόφληση της οφειλής του, ο διαχειριστής οφείλει να παραπέμψει το θέμα στη συνέλευση των συνιδιοκτητών και να αφήσει αυτήν να αποφασίσει για τις περαιτέρω ενέργειες. Όταν η γενική συνέλευση αποφασίζει τη δικαστική οδό, η συνιδιοκτησία στρέφεται ενάντια στον ιδιοκτήτη ασχέτως αν οι οφειλές αφορούν τον ένοικο. Για αυτό τον λόγο, οι ιδιοκτήτες επιβάλλεται να ενδιαφέρονται ως προς την ενημέρωσή τους σχετικά με την πορεία των οφειλών των ενοικιαστών τους. Υπάρχει τρόπος να κάνω την έκδοση κοινοχρήστων ψηφιακά; Φυσικά! Η ψηφιακή έκδοση κοινοχρήστων μπορεί να γίνει κάθε μήνα αυτόματα και να διατηρείται ψηφιακό αρχείο σε cloud για όλα τα έγγραφα και τα παραστατικά. Οι κάτοικοι μπορούν να έχουν πρόσβαση σε κάθε δαπάνη και να εξασφαλίζεται πλήρης διαφάνεια για όλους, με σκόπο την ομαλή λειτουργία της πολυκατοικίας. Στο app του polikatikia.gr μπορείς να ξεκινήσεις άμεσα την επόμενη έκδοση κοινοχρήστων απολύτως δωρεάν!

Ιαν 10, 2023 Διαχείριση
Πυρασφάλεια στην πολυκατοικία

Πυρασφάλεια στην πολυκατοικία

Η καθημερινότητα στο σπίτι σου είναι αδιάκοπη. Ηλεκτρικές συσκευές είναι στην πρίζα κάθε στιγμή. Το λάδι στο τηγάνι ανεβάζει θερμοκρασία και το τζάκι καίει. Τα κεριά ανάβουν σε κάθε γωνιά του χώρου σου και δημιουργούν μια ζεστή ατμόσφαιρα. Όλα καλά μέχρι εδώ. Όλα καλά αν τηρείς όλες τις διατάξεις για πυρασφάλεια στην πολυκατοικία σου για παν ενδεχόμενο. Αν δεν γνωρίζεις τι χρειάζεται να καλύψεις για την απαραίτητη ασφάλεια στο σπίτι σου σε περίπτωση πυρκαγιάς τότε συνέχισε να διαβάζεις. Τι είναι η πυρασφάλεια; Στην πολυκατοικία είναι απαραίτητο να υπάρχει ένας ικανός αριθμός πυροσβεστήρων ώστε να καλύπτουν όλες τις πιθανές περιπτώσεις κινδύνου πυρκαγιάς. Κάποιοι χώροι όπως το λεβητοστάσιο, ο καυστήρας ή ο ηλεκτρικός πίνακας είναι πιο επιρρεπείς στον κίνδυνο πυρκαγιάς και θεωρούνται σημεία υψηλής επικινδυνότητας. Τι λέει ο νόμος πυρασφάλειας για μία πολυκατοικία; Μία πολυκατοικία πρέπει να έχει εξοπλιστεί με το σωστό είδος αλλά και τον προβλεπόμενο αριθμό πυροσβεστήρων από τον Νόμο. Σύμφωνα με υπουργική απόφαση, ο εν ενεργεία διαχειριστής είναι υπεύθυνος για την ύπαρξη αλλά και την εγκατάσταση κοινόχρηστων αναγομωμένων πυροσβεστήρων, πυροσβεστικών φωλιών, ανιχνευτών πυρκαγιάς κ.α. για την πολυκατοικία, από μία πιστοποιημένη εταιρεία. Τα τετραγωνικά του κτηρίου και οι όροφοι θα καθορίσουν τον αριθμό και το είδος των πυροσβεστικών μέσων που χρειάζεται κάθε πολυκατοικία. Τι είναι η μελέτη πυρασφάλειας; Για τη μελέτη πυρασφάλειας σε μια πολυκατοικία χρειάζεσαι έναν αρμόδιο Μηχανικό. Η μελέτη του κατατίθεται στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για την έγκρισή της και στη συνέχεια εκδίδεται το Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας. Πλέον η μελέτη μπορεί να κατατεθεί και ηλεκτρονικά μέσω του αδειοδοτικού συστήματος της e-adeies.gr. Όταν παρέλθει ο χρόνος ισχύος του πρέπει να γίνει εκ νέου μελέτη ώστε να ανανεωθεί το πιστοποιητικό. Γενικές συμβουλές για την άμεση αντιμετώπιση πυρκαγιάς Τοποθέτησε εντός του διαμερίσματός σου ακόμα και μικρότερους πυροσβεστήρες σε καίρια σημεία όπως κοντά στην κουζίνα ή στον διάδρομο. Βεβαιώσου ότι οι πυροσβεστήρες σου είναι πάντα αναγομωμένοι. Αν βρίσκεσαι στην κουζίνα και καμένο λάδι έχει πάρει φωτιά, δεν ρίχνεις ποτέ νερό γιατί αυξάνεις τον κίνδυνο. Προσπάθησε να κλείσεις την παροχή του οξυγόνου στη φωτιά γι’ αυτό κάλυψέ τη με μία βρεγμένη πετσέτα ή άλλο σκεύος. Αν υπάρχει ήδη φωτιά στον χώρο και βλέπεις ότι καπνός καλύπτει το δωμάτιο, κινήσου χαμηλά γιατί ο καπνός οδηγείται προς τα πάνω. Απομακρύνσου από τον καπνό περπατώντας στα γόνατα ή έρποντας για να μην εισπνεύσεις μεγάλη ποσότητα διοξειδίου του άνθρακα. Να έχεις πάντα στο μυαλό σου εξόδους διαφυγής. Μην ξεχνάς ότι το μπαλκόνι δεν θεωρείται πάντα διέξοδος, εκτός από περιορισμένη ώρα ή αν κάποιος βρίσκεται ήδη κοντά για βοήθεια. Αν φύγεις απ’ το διαμέρισμά σου και βρίσκεσαι σε πολυκατοικία, μην μπεις σε καμία περίπτωση στο ασανσέρ γιατί αν η φωτιά επεκταθεί μπορεί να γίνει διακοπή ρεύματος. Αν χρησιμοποιήσεις τον πυροσβεστήρα για πρώτη φορά, στόχευσε στη βάση της φωτιάς και όχι στην κορυφή της. Αν η φωτιά επεκταθεί και δεν μπορείς πλέον να την περιορίσεις, καλείς άμεσα στο 199 και με ψυχραιμία ενημερώνεις τους αρμόδιους για την έκταση της φωτιάς και αν υπάρχουν εγκλωβισμένα άτομα στο κτήριο.