Ενοικίο

Έξωση ενοικιαστή λόγω λήξης συμβολαίου

Έξωση ενοικιαστή λόγω λήξης συμβολαίου
Η λήξη ενός μισθωτηρίου συμβολαίου μπορεί να σηματοδοτήσει είτε μια νέα αρχή είτε μια περίοδο έντασης ανάμεσα στον ιδιοκτήτη (εκμισθωτή) και τον ενοικιαστή (μισθωτή). Στην πρώτη περίπτωση ο ενοικιαστής έχει ήδη κοιτάξει για αγορά ή ενοικίαση και ετοιμάζεται να προχωρήσει και αυτός και ο ιδιοκτήτης τη ζωή του, ενώ στη δεύτερη περίπτωση τα πράγματα μπορούν να γίνουν εξαιρετικά δύσκολα και δυσνόητα… και τότε; Πώς μπορείς να διασφαλίσεις ότι η διαδικασία ολοκληρώνεται δίκαια και ομαλά;


Κατανόηση της λήξης του συμβολαίουΤο πρώτο βήμα είναι να κατανοήσεις τους όρους του μισθωτηρίου συμβολαίου. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται από τους όρους που έχετε συμφωνήσει εγγράφως και οι δύο πλευρές. Συνηθισμένες διάρκειες για κατοικίες είναι τα 3 ή 4 έτη, ενώ για επαγγελματικούς χώρους τα 5 ή 10 έτη. Κάθε συμβόλαιο μπορεί να έχει και ιδιαίτερους όρους, επομένως καλό είναι να το διαβάσεις προσεκτικά.Τι συμβαίνει μετά τη λήξη;  • Αυτόματη λήξη: Εάν το συμβόλαιο έχει ορισμένο χρόνο διάρκειας και λήξει αυτόματα, ο ενοικιαστής οφείλει να αποχωρήσει από το μίσθιο την ημερομηνία λήξης
 • Σιωπηρή παράταση: Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να ισχύει σιωπηρή παράταση του συμβολαίου. Αυτό σημαίνει ότι εάν ο ένοικος συνεχίσει να καταβάλλει ενοίκιο και ο ιδιοκτήτης δεν τον ενημερώσει για το αντίθετο, θεωρητικά η μίσθωση μπορεί να θεωρηθεί παρατεταγμένη. Ωστόσο, για να αποφευχθούν παρεξηγήσεις και δυσάρεστες εκπλήξεις, καλό είναι και οι δύο πλευρές να συζητήσουν τις προθέσεις τους αρκετά πριν από τη λήξη του συμβολαίου.Πώς γίνεται η παράταση της μίσθωσης;Τι γίνεται τώρα αν επιθυμεί ο ενοικιαστής να παραμείνει στον χώρο και μετά τη λήξη του συμβολαίου. Θα διαπραγματευτεί με τον ιδιοκτήτη, φυσικά. Αυτό μπορεί να σημαίνει αλλαγή στο μηνιαίο μίσθωμα ή στη διάρκεια της μίσθωσης. Είναι σημαντικό αυτές οι συζητήσεις να ξεκινήσουν αρκετά πριν από τη λήξη του υπάρχοντος συμβολαίου, ώστε να υπάρχει αρκετός χρόνος για διαπραγματεύσεις και επίτευξη συμφωνίας.Τι γίνεται σε περίπτωση μη αποχώρησης;
Εάν ο ένοικος δεν αποχωρεί από το μίσθιο μετά τη λήξη του συμβολαίου και δεν έχει συμφωνηθεί παράταση, ο ιδιοκτήτης μπορεί να προβεί σε δικαστική διαδικασία εξώσεως. Αυτή η διαδικασία μπορεί να είναι χρονοβόρα, δαπανηρή και ψυχοφθόρα και για τις δύο πλευρές. Επομένως, είναι πάντα καλύτερο να προσπαθήσετε να λύσετε το θέμα φιλικά πριν την έναρξη μιας δικαστικής διαδικασίας.Διαδικασία έξωσης λόγω λήξης συμβολαίου
Εάν η φιλική επίλυση δεν είναι εφικτή, ο ιδιοκτήτης μπορεί να ξεκινήσει τη διαδικασία έξωσης, η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα:

 • Εξωδικαστική δήλωση: Ο ιδιοκτήτης αποστέλλει εξώδικη δήλωση, στην οποία καλεί τον ενοικιαστή να εγκαταλείψει το μίσθιο εντός συγκεκριμένης προθεσμίας. Αυτή η προθεσμία μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την περίπτωση, αλλά συνήθως είναι μερικές εβδομάδες.
 • Αγωγή εξώσεως: Εάν ο ένοικος δε συμμορφωθεί με την εξώδικη δήλωση και δεν αποχωρήσει εντός της ορισθείσας προθεσμίας, ο ιδιοκτήτης μπορεί να καταθέσει αγωγή εξώσεως στο αρμόδιο δικαστήριο. 
  * Η αγωγή θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα έγγραφα, όπως το μισθωτήριο συμβόλαιο και την εξώδικη δήλωση.
 • Δικαστική διαδικασία: Κατόπιν κατάθεσης της αγωγής, θα οριστεί δικάσιμος. Και οι δύο πλευρές έχουν δικαίωμα να παρουσιάσουν τα επιχειρήματά τους ενώπιον του δικαστή. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι μπορείς να εκπροσωπηθείς από δικηγόρο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.
 • Δικαστική απόφαση: Αφού ακούσει και τις δύο πλευρές, το δικαστήριο θα εκδώσει την απόφασή του. Η απόφαση μπορεί να ευνοήσει είτε τον ιδιοκτήτη είτε τον ενοικιαστή.
 • Απόφαση υπέρ του ιδιοκτήτη: Εάν η απόφαση ευνοήσει τον ιδιοκτήτη, θα διαταχθεί να αποχωρήσει ο ενοικιαστής από το μίσθιο εντός συγκεκριμένης προθεσμίας. Εάν δεν συμμορφωθεί οικειοθελώς με την δικαστική απόφαση, ο δικαστικός επιμελητής θα αναλάβει την αποβολή του από τον χώρο.
 • Απόφαση υπέρ του ενοικιαστή: Σε ορισμένες περιπτώσεις, το δικαστήριο μπορεί να εκδώσει απόφαση υπέρ του ενοικιαστή. Αυτό μπορεί να συμβεί, για παράδειγμα, εάν ο ιδιοκτήτης δεν έχει ακολουθήσει τη σωστή διαδικασία για την έξωση ή εάν υπάρχουν ειδικοί όροι στο μισθωτήριο συμβόλαιο που δίνουν στον ενοικιαστή το δικαίωμα να παραμείνει στο μίσθιο.Προστασία των δικαιωμάτων και των δυο πλευρών
 • Επικοινωνήστε με δικηγόρο: Εάν λάβετε εξώδικη δήλωση ή αγωγή έξωσης, είναι σημαντικό να επικοινωνήσετε το συντομότερο δυνατό με δικηγόρο ειδικευμένο στο δίκαιο μισθώσεων. Ένας δικηγόρος μπορεί να σας συμβουλεύσει σχετικά με τα δικαιώματά σας και να σας καθοδηγήσει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.
 • Ένδικα μέσα: Ακόμα και αν η απόφαση του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου δεν σας ευνοεί, μπορείτε να ασκήσετε έφεση. Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η άσκηση έφεσης μπορεί να παρατείνει τη διαδικασία και να αυξήσει τα έξοδα.


Εναλλακτικές λύσεις:


Είναι πάντα προτιμότερο να προσπαθήσετε να επιλύσετε τη διαφωνία φιλικά πριν την έναρξη μιας δικαστικής διαδικασίας. Μερικές εναλλακτικές λύσεις που μπορείτε να εξετάσετε περιλαμβάνουν:


 • Διαπραγμάτευση: Προσπαθήστε να διαπραγματευτείτε μια λύση. Ίσως να είστε σε θέση να συμφωνήσετε σε μια ημερομηνία αποχώρησης.
 • Διαμεσολάβηση: Η διαμεσολάβηση είναι μια διαδικασία στην οποία ένας ουδέτερος τρίτος βοηθά τις δύο πλευρές να φτάσουν σε μια συμφωνία. Η διαμεσολάβηση μπορεί να είναι μια πιο γρήγορη και οικονομικά αποδοτικότερη λύση από τη δικαστική διαδικασία.Η λήξη ενός μισθωτηρίου συμβολαίου μπορεί να είναι μια απλή διαδικασία, εφόσον υπάρχει σαφής επικοινωνία και καλή πίστη μεταξύ ιδιοκτήτη και ενοικιαστή. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να προκύψουν διαφωνίες που οδηγούν σε δικαστική διαδικασία. Είναι σημαντικό να κατανοείς τα δικαιώματά σου και να λάβεις προληπτικά μέτρα για να αποφύγεις προβλήματα. Σε περίπτωση δυσκολιών, η αναζήτηση νομικής συμβουλής από κάποιον ειδικό στο δίκαιο μισθώσεων μπορεί να σε βοηθήσει να προστατεύεις τα συμφέροντά σου και να επιλύσεις τη διαμάχη με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα νομικά θέματα της λήξης συμβολαίου μίσθωσης, μπορείς να επισκεφτείς το νομικό τμήμα του polikatikia.gr.εξωση2
εξωση3

Σχέτικα άρθρα

Σεπ 15, 2022 Ενοικίο
Από ενοίκιο σε AirBnb | 6 χρήσιμες συμβουλές για να μετατρέψεις το σπίτι σου σε AirBnb

Από ενοίκιο σε AirBnb | 6 χρήσιμες συμβουλές για να μετατρέψεις το σπίτι σου σε AirBnb

Οι πλατφόρμες τύπου AirBnb έχουν μπει για τα καλά στη ζωή μας τα τελευταία χρόνια. Περισσότερα από 900.000 ακίνητα διατίθενται σε 190 χώρες, με το 50% να βρίσκεται μόνο στην Ευρώπη. Ολοένα και περισσότερα σπίτια διατίθενται πλέον προς βραχυχρόνια μίσθωση, παρά ως μόνιμη κατοικία, σε κεντρικές πόλεις της Ελλάδας και όχι μόνο, με αποτέλεσμα η αναζήτηση κατοικίας προς ενοικίαση να έχει γίνει μία πρόκληση λόγω των περιορισμένων επιλογών που υπάρχουν. Ωστόσο, από την πλευρά των ιδιοκτητών υπάρχουν αρκετά οφέλη και αποτελεί μια ελκυστική και συμφέρουσα λύση. Δες παρακάτω συγκεκριμένα βήματα αλλά και τι πρέπει να λάβεις υπόψη σου για να μετατρέψεις την οικία σου σε AirBnb. 1. Βάλε κανόνες Πρώτο σου μέλημα είναι να δημιουργήσεις τους κανόνες του σπιτιού. Θέλεις κατοικίδια ή όχι; Επιτρέπεται το κάπνισμα; Για πόσα άτομα προορίζεται το σπίτι; Όρισε τις δικές σου προϋποθέσεις που πιστεύεις ότι θα διατηρήσουν το σπίτι στην ιδανική κατάσταση για σένα. 2. Διαφήμισέ το σωστά Μία φωτογραφία ισούται με χίλιες λέξεις. Φωτογράφισε το διαμέρισμά σου με στόχο να αναδείξεις σωστά τον χώρο. Φρόντισε να χρησιμοποιήσεις μια κάμερα υψηλής ευκρίνειας και οι φωτογραφίες να έχουν υψηλή ανάλυση, σωστές γωνίες λήψης και καλό φωτισμό. 3. Ανάδειξε την περιοχή Κάνε μια αναζήτηση και δημιούργησε μια λίστα όπου οι φιλοξενούμενοί σου, που ίσως δεν γνωρίζουν την περιοχή, να μπορούν να κινηθούν και να την εξερευνήσουν με άνεση. Ανάφερε την απόσταση από στάσεις μέσων μαζικής μεταφοράς, τοπικά αξιοθέατα, χώρους εστίασης ή καταστήματα για είδη πρώτης ανάγκης. 4. Διαμορφώστε την τιμή Πριν ορίσεις την τιμή διαμονής υπολόγισε τα έξοδα του σπιτιού, τους λογαριασμούς που ίσως είναι ανεβασμένοι λόγω κατανάλωσης και τα αναλώσιμα. Πολλοί ιδιοκτήτες αντισταθμίζουν τα έξοδα χρεώνοντας επιπλέον τον καθαρισμό του σπιτιού. Αναζήτησε επίσης τον ανταγωνισμό στη γύρω περιοχή σύμφωνα με τις παροχές και τα τετραγωνικά που προσφέρουν. Αν θέλεις να αυξήσεις την τιμή, προνόησε να προσφέρεις κάποιες επιπλέον παροχές όπως καλωδιακή τηλεόραση και έξτρα κλινοσκεπάσματα ή κάποια τρόφιμα για πρωινό και σνακ. Στην περίπτωση που το σπίτι σου χρειάζεται μερικές αλλαγές ή θέλεις να το αναβαθμίσεις, για να μπορείς να ανεβάσεις τελικά και την τιμή του, μάθε περισσότερα για τη δυνατότητα επιδότησης του προγράμματος «Εξοικονομώ», για να κάνεις τις απαραίτητες αλλαγές ή κάποια ανακαίνιση στο σπίτι σου και να το βελτιώσεις ενεργειακά. 5. Το check-in και το check-out Είναι ωραίο να αυξάνεις το εισόδημά σου εύκολα κι απλά ανοίγοντας το σπίτι σου αλλά κάτι που πρέπει να προνοήσεις είναι το καλωσόρισμα των φιλοξενούμενών σου. Κάποιος πρέπει να είναι παρών ώστε να δώσει τα κλειδιά ή σχετικές οδηγίες για το σπίτι. Αν αυτό σε δυσκολεύει, μπορείς να ορίσεις τη δυνατότητα self check-in με ένα lockbox όπου οι φιλοξενούμενοι παραλαμβάνουν τα κλειδιά με κωδικό. 6. Και τέλος, οι εισπράξεις Τα εισοδήματά σου θα αυξηθούν. Οπότε πρέπει να είσαι ενήμερος/η για τη φορολογία που ισχύει από τα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις μέσω ψηφιακής πλατφόρμας. Τα εισοδήματα αυτά φορολογούνται αυτοτελώς σύμφωνα με τις εξής κατηγορίες: -0-12.000€ με συντελεστή 15% -12.001-35.000€ με συντελεστή 35% -35.001€ και άνω με συντελεστή 45% Με την πρόσφατη αλλαγή της νομοθεσίας, τα συγκεκριμένα εισοδήματα δεν επιβαρύνονται πλέον με εισφορά αλληλεγγύης. Ωστόσο, έχεις την υποχρέωση να δηλώσεις το ακίνητό σου μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας της ΑΑΔΕ, «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής», με τους κωδικούς του taxisnet, ώστε το ακίνητο να αποκτήσει «Αριθμό Μητρώου Ακινήτου» (Α.Μ.Α). Με τον Α.Μ.Α πρέπει να δηλώνεις το ακίνητό σου σε κάθε ψηφιακή πλατφόρμα που το αναρτάς. Μετά από κάθε μίσθωση πρέπει πάντα να υποβάλλεις τη «Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής» μέχρι τις 20 του επόμενου μήνα από την ημέρα αναχώρησης του μισθωτή. Τέλος, υποχρεούσαι μέχρι τις 28/2 κάθε έτους να οριστικοποιείς τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής» και αφορούν το προηγούμενο έτος ώστε να προσδιοριστεί το φορολογητέο σου εισόδημα.